CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
07 de septembre 2021

VIIIè FÒRUM DE LA JOVENTUT SORDA DE CATALUNYA: EL DRET A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA

Ahir va tenir lloc la trobada virtual en el marc del VIIIè FÒRUM DE LA JOVENTUT SORDA DE CATALUNYA: El dret a l’educació inclusiva, a càrrec d'en Marc Tapia, vocal d’educació i l’Esther Gálvez, tècnica-assessora d’accessibilitat de la FESOCA.

A l'acte, alumnat amb sordesa, mares i representants de l’Associació de Famílies d’Infants Sords de Catalunya (APANSCE) i de l'Associació Volem Signar i Escoltar (AVSiE) van explicar algunes experiències que han patit i pateixen per manca d'accessibilitat a la informació i a la comunicació a les diferents etapes i que vulneren el dret a l'educació inclusiva a Catalunya en graus diversos.

La FESOCA va presentar la recopilació que ha fet de legislació que, en major o menor mesura, tracta sobre la garantia de l'educació inclusiva, l'adquisició d'aprenentatges de l'alumnat amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d’estudiants, l'accés a la formació en l'àmbit educatiu amb els recursos de suport necessaris i adients, entre d'altres. 

Aquesta recopilació de normativa i el seu contingut posen de manifest que l'Administració educativa encara està lluny d'implementar les mesures i recursos de suport a l'aula i fora de l'aula (professionals, materials, tècnics i tecnològics) de manera real i efectiva, tenint en compte les característiques i necessitats de l'alumnat amb sordesa i llurs famílies. I també mostren com en alguns casos l'actuació de l'Administració educativa vulnera greument el dret fonamental a l'educació, i més concretament, a l'educació inclusiva.

Així mateix, l'entitat va exposar els diferents canals de sol·licitud i/o reclamació que existeixen a les diferents etapes educatives (des d'infantil fins als estudis universitaris) en cas de vulneració de les condicions d'accessibilitat, de manca de dotació de recursos de suport, etc., i les vies d'actuació en els casos més greus. 

Per tal de facilitar el procés, al web es poden consultar les recomanacions i els formularis que ha dissenyat la FESOCA per si l’alumnat amb sordesa i/o llurs famílies volen cursar aquestes sol·licituds i queixes de manera més autònoma i àgil.

Recolzem plenament l’accés a l’educació inclusiva a totes les etapes educatives basada en un disseny per a tots i totes i que l’alumnat amb sordesa tingui garantits les mesures i recursos de suport en el seu dia a dia, atenent les seves característiques individuals.

Recolzem completament l’atenció integral de l’alumnat amb sordesa per tal d’assegurar un desenvolupament psicolingüístic i socioafectiu ple. Que tingueu molt bon inici de curs!


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved