CATALÀ | CASTELLANO

FORMACIÓ DE LA LSC

Aquesta àrea treballa en la sensibilització de la societat en general sobre l'ús de la llengua de signes catalana a la societat promovent la difusió i el coneixement de la LSC i la formació professional dels docents de la LSC, basant-se, fonamentalment, en dues lleis:

ACCIONS FORMATIVES D’APROPAMENT I INTRODUCCIÓ A LA COMUNITAT SORDA
Conferència: "Les persones sordes i la comunitat sorda" (de 2 a 3 hores)
Taller: "Introducció a la llengua de signes catalana" (de 15 a 20 hores)
Aquestes accions estan dirigides a entitats privades/públiques o centres educatius per tenir un primer contacte (coneixement de les persones sordes i de la llengua de signes). S´ofereixen tallers adaptats a les necessitats requerides.
MÒDULS:
Mòdul A1.A: Iniciació a la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul A1.B: Millorant el coneixement de la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul A1.C: Gramàtica de la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul A1.D: Gramàtica avançada de la Llengua de signes catalana (30 hores)
(Els 4 mòduls equivalen al nivell A1) Aquests cursos poden ser adaptats, segons les demandes. La formació és presencial.
NIVELLS:
A1: Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de signes catalana (120 hores)
A2: Gramàtica i lèxic de la Llengua de signes catalana (120 hores)
B1: Domini i habilitat de la Llengua de signes catalana (120 hores)
B2: Ampliació i aprofundiment de la Llengua de signes catalana (120 hores)
C1: Consolidació de la Llengua de signes catalana (120 hores)
Per a aquests cursos de Nivells, disposem d'aquestes modalitats:
- Cursos Ordinaris: d'octubre fins al juny amb 4 hores setmanals.
- Cursos Quadrimestrals: d'octubre a febrer i/o de febrer a juny, unes 8 hores setmanals.
- Cursos intensius: al mes de juliol i/o al mes de setembre, de 4 hores diàries.

Els cursos de nivells es fan a les associacions/entitats col·laboradores amb la federació, mitjançant un conveni de col·laboració que garanteix la qualitat i la unificació de criteris organitzatius.


Tf: 93.278.18.42/ Fax: 93.305.51.04
E-mail: lscformacio@fesoca.org
Horaro d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00h a 16.00h

Llistat dels cursos de LSC oferts per les associacions afiliades (Descarregar)
 

FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved