CATALÀ | CASTELLANO

FORMACIÓ DE LA LSC

Aquesta àrea treballa en la sensibilització de la societat en general sobre l'ús de la llengua de signes catalana a la societat promovent la difusió i el coneixement de la LSC i la formació professional dels docents de la LSC, basant-se, fonamentalment, en dues lleis:

CURSOS DE LSC A LES ENTITATS
Es componen de 4 nivells de 120h cadascun, adreçats a qualsevol persona interessada. Aquests cursos estan reconeguts, com a activitat de Formació Permanent per al Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb algunes universitats amb conveni com crèdits de Lliure elecció. La normativa, programació, continguts i certificacions estan regulats, reconeguts i avalats per FESOCA.
NIVELLS:
Nivell I: Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de signes catalana (120 hores)
Nivell II: Gramàtica i lèxic de la Llengua de signes catalana (120 hores)
Nivell III: Domini i habilitat de la Llengua de signes catalana (120 hores)
Nivell IV: Ampliació i aprofundiment de la Llengua de signes catalana (120 hores)
Per a aquests cursos de Nivells, disposem d’aquestes modalitats:
- Cursos ordinaris: d'octubre fins al juny amb 4 hores setmanals.
- Cursos intensius: al mes de juliol o al mes de setembre, de 4 hores diàries.
- Cursos Semi intensius: d'octubre a febrer o de febrer a juny, de 6 o 9 hores setmanals.
MÒDULS:
Mòdul A: Iniciació a la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul B: Millorant el coneixement de la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul C: Gramàtica de la Llengua de signes catalana (30 hores)
Mòdul D: Gramàtica avançada de la Llengua de signes catalana (30 hores)
Per a aquests cursos de Mòduls. Oferim diferents cursos durant tot l'any i hi ha moltes modalitats:
- Curs d'una setmana
- Curs de 15 dies
- Curs d'un mes
- Curs trimestral
ACCIONS FORMATIVES D'APROPAMENT I INTRODUCCIÓ A LA COMUNITAT SORDA:
Conferències i tallers de sensibilització o cursos adaptats a les necessitats requerides.


Coordinadora de Formació LSC: Iolanda Batet
Tf: 93.278.18.42
E-mail: lscformacio@fesoca.org 
FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved