CATALÀ | CASTELLANO

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Representar a nivell autonòmic a les associacions que la integren, coordinat i treballant amb elles de forma cooperativa i corresponsable per millorar la qualitat de vida de les persones sordes.
Treballar per aconseguir la plena igualtat i participació social de les persones sordes complint el marc legal, mantenint relacions amb els organismes i Administracions Públiques i amb els Grups Parlamentaris, elevant quantes propostes siguin necessàries i aportant quantes peticions, informes, estudis i suggeriments siguin oportuns.
Treballar per aconseguir el desenvolupament adequat de la Llei de la Llengua de Signes Catalana (LSC). Impulsant la seva investigació, difusió i el procés de normalització lingüística de la LSC promoure el coneixement i vetllant pel correcte ús d'aquesta llengua.
Impulsar el ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema educatiu, fomentant el bilingüisme - biculturalisme, promoure l'accés a la formació i l'ocupació, fomentar l'autonomia i la independència de les persones sordes eliminant les barreres de comunicació i promovent la accessibilitat.
Potenciar i donar continuïtat als serveis d'Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC) en tots els àmbits de la vida social, supervisar i coordinar el seu correcte funcionament i ús lingüístic.
Fomentar i dinamitzar les activitats culturals dins el moviment associatiu de persones sordes i sensibilitzar la societat sobre les necessitats i demandes de les persones sordes, a través de polítiques de comunicació i difusió.


 

FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved