CATALÀ | CASTELLANO

INTÈRPRETS

El servei d'intèrprets de llengua de signes de la FESOCA ofereix diferents serveis per suprimir les barreres de comunicació existents entre les persones sordes i les persones oients desconeixedores de LSC. L'equip s'esforça a mantenir aquesta qualitat mitjançant el treball quotidià.
Els serveis que ofereix són:
Servei ordinari d'interpretació:
El servei facilita un intèrpret de LSC a qualsevol persona sorda, sordcega i/o entitat que ho sol·liciti en qualsevol punt de Catalunya de dilluns a divendres des de les 9 fins a les 21h, per realitzar qualsevol gestió relativa a la seva vida quotidiana: visita mèdica, entrevistes laborals, tutories escolars, gestions jurídiques o bancàries, trucades telefòniques, etc.
Servei d'interpretació a l'àmbit jurídic:
El servei pretén cobrir tota la demanda d'interpretació en llengua de signes existent en el marc dels procediments judicials. La sol·licitud d'aquest servei s'ha de tramitar a través del propi jutjat, personalment o a través de l'advocat.
Serveis col·lectius:
Els serveis col·lectius són aquells relacionats amb jornades, conferències, cursos, seminaris, assemblees, mítings, activitats d'oci, mitjans de comunicació, etc. Per aquestes tipologies de serveis cal posar-se en contacte amb el departament de ILSC.


Coordinador: Marina Martínez
Tf: 93.498.76.52
Fax: 93.305.51.04
E-mail: interpretes@fesoca.org
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres 9:00 a 15:00, i els dimarts i dijous de 9:00 a 18:00. Durant els mesos de juliol i agost i els períodes de vacances de Pasqua i Nadal, l'horari d'atenció al públic serà de 9:00 a 14:00 hores.

Normativa del servei d'intèrpret (Descarregar)
FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved