CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
27 de maig 2014

V SEMINARI DE LA LSC

L'organització del V Seminari de la LSC, que es va dur a terme el passat 15 maig 2014 a l'IEC, va tenir com a finalitat donar a conèixer els estudis i treballs que es duen a terme en relació a la LSC, proporcionar aportacions per normalitzar i reconèixer l'estatus que li correspon. Va ser inaugurat pel president de la Secció Filològica de l' IEC, Isidor Marí, i el president de FESOCA, Antonio Martínez, acompanyats de l'anterior vicepresident de Política Lingüística de FESOCA, Santiago Frigola, i de l'actual vocal de Política Lingüística de FESOCA, Menchu ​​González. Es van presentar les següents ponències:

- Adaptació a la LSC del material educatiu: "La Prehistòria" de Mireia Bartolí i Alexandra Navarrete (UPF).

- "Projecte pilot del Corpus de la llengua de signes catalana" de Josep Quer, Gemma Barberà, Santiago Frigola, Delfina Aliaga i Noelia Hernández (LSC Lab).

- "HBB4ALL. La televisió accessible" de Marta Bosch-Baliarda, Olga Soler Vilageliu, Pilar Orero Clavero i Núria Redon Sala (UAB).

- "Material didàctic de continguts gramaticals de nivell A1" de Nayeli Pascual, Josep M. Millà i Noelia Hernández (APESOTE).

Les conclusions extretes de les ponències han estat:

- Els materials educatius específics per als alumnes sords són molt necessaris per aconseguir una correcta adquisició de coneixements, una bona evolució i desenvolupament educatiu en igualtat de condicions que la resta d'alumnes i una estandardització i enriquiment de la LSC. És més important encara que aquests conceptes s'adquireixin a través de la llengua de signes (L1), ja que d'aquesta manera la/les L2 s'adquireixen amb més facilitat, a pesar de que els recursos amb els quals hi ha són molt escassos.

- El Corpus de la LSC s'ha dut a terme per tal de poder disposar d'un material lingüístic variat a nivell generacional, geogràfic, etc del qual es pugui analitzar i estudiar la LSC, ja que no es disposava d'aquest tipus de material fins ara. És un projecte de llarg recorregut, que requereix de moltes hores de treball i dedicació, especialment pel que fa a les anotacions i que s'espera ampliar en quant a població, geografia i registres i que estigui disponible per a totes les persones interessades properament.

- Les noves tecnologies estan evolucionant molt ràpidament i la llengua de signes pot anar estretament lligada a elles. Mitjançant el concepte de "televisió accessible per a tots" , l'usuari crea la seva "televisió a mida" podent triar les mesures d'accessibilitat que se li ofereixen i adaptant-les a les seves necessitats i no al revés, com fins ara. Pel que ja n'hi ha prou que els mitjans proclamin que "tenen/ofereixen" el servei sinó que, perquè sigui útil, ha de ser de qualitat i realment accessible.

- Els materials didàctics per a l'aprenentatge de la LSC com a L2, han de tenir una part teòrica i gramatical més àmplia, donant-li la importància que mereix. Fins ara es tendia a dedicar més hores a la part pràctica de la llengua. Els materials han de ser elaborats empatitzant amb el públic al qual es destina, per tal de garantir l'assimilació i aprenentatge de la llengua. Comparativament i per diferents motius, hi ha major nombre i quantitat de materials en LSE que en LSC, per la qual cosa es pretén estimular la creació d'aquests materials.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved