CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
21 de març 2024

REUNIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FESOCA

Avui dijous dia 21 de març la FESOCA ens hem reunit amb el Departament d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya (IFE). A la reunió han assistit, d’una banda, la secretària de l’Oficina d’Igualtat, la Sra. Mireia Mata, i d’una altra, l’Esther Viñas, secretària general, i l’Esther Gálvez, tècnica-assessora d’accessibilitat de l’entitat.

La reunió ha tingut l’objectiu de fer un seguiment a les línies de col·laboració i de millorar aquells aspectes que no s’estan complint des del punt de vista de l’accessibilitat a la informació i a la comunicació, segons la Llei 19/20 d’Igualtat de Tracte i no Discriminació.

A la reunió s’han tracta principalment els següents temes:

- Procediment de denúncia: Adaptar el formulari inicial de denúncia del Departament IFE a la LSC per a que les persones sordes puguin adreçar-se directament -en cas de discriminació per llengua o discapacitat- i no hagin de passar per l’assessorament i suport de l’entitat ja que el tràmit de denúncia és un servei públic dirigit a tota la ciutadania. És una demanda feta per la FESOCA des de la creació del Departament IFE.

- Sensibilització sobre la Comunitat Sorda: Conscienciar en primer lloc als professionals tècnics i càrrecs polítics que treballen al Departament IFE sobre què és una persona sorda, la LSC, les seves característiques, necessitats i drets, i fer pedagogia per tal que tot el personal utilitzi un llenguatge inclusiu adequat i s’eviti l’ús de terminologia incorrecta i pejorativa en relació al col.lectiu.

-Campanya de desestigmatització: Organitzar actes de sensibilització per conscienciar sobre la sordesa i la LSC que serveixi per evitar conductes discriminatòries, tan a nivell institucional com a nivell social.

- Formació: Oferir des de l’IFE accions formatives sobre la sordesa, la LSC i pautes bàsiques per interactuar amb persones sordes que es comuniquen en aquesta llengua i visibilitzar-la com una llengua plena més dins la diversitat lingüística i cultural existent a Catalunya.

- Actes públics: Millorar les condicions d’accessibilitat a actes públics organitzats pel Departament IFE. Tot i que aquest manté una col·laboració directa amb la FESOCA des de la seva creació i s’han fet reunions i s’ha mantingut una coordinació amb les diferents unitats internes, encara calen millores d’accessibilitat a la informació i a la comunicació.

El servei d’interpretació en aquests actes és fonamental i no només conèixer sinó aplicar les condicions en les que els professionals han de fer la seva feina així com la garantia d’ubicació, comprensió i seguiment correctes dels actes per part de les persones sordes és cabdal per a accedir a la informació en termes d’igualtat respecte de la resta de ciutadania. Les condicions òptimes d’accessibilitat per a persones sordes s’han de donar tant a actes presencials com als actes en streaming.

La Sra. Mata ha escoltat atentament tots aquests temes plantejats per la FESOCA, és molt conscient que hi ha aspectes que han de millorar i d’altres que no s’han iniciat. A més, ha manifestat que l’anunci de les eleccions a Catalunya dificulten en part el començament d’actuacions ja demanades i no iniciades i ha fet autocrítica. S’ha compromès a traslladar tots aquests temes de seguiment a la Sra. Manuela Fernández, directora de l’Oficina d’Igualtat, amb la intenció que passi el que passi siguin temes que no es quedin aparcats, com ha passat en alguns casos.

La FESOCA, com sempre fa, continuarà realitzant el seguiment de tots aquests temes independent de la situació política actual i s’ha ofert a continuar fent l’assessorament necessari amb l’objectiu d’avançar cap a un model institucional, no només sensible amb la diversitat, sinó cap a un model social proactiu que aposti per erradicar qualsevol forma de discriminació, tan la directa com la indirecta.


Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved