CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
28 de desembre 2021

SÍNDIC DE GREUGES: INFORME SOBRE ELS DRETS DE LA INFÀNCIA

El passat 21 de desembre, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, Maria Jesús Larios, van presentar al Parlament de Catalunya l’Informe sobre els drets de l’infant, que anualment elabora la institució per analitzar la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya prenent com a marc de referència la Convenció dels drets de l’infant i la normativa complementària. A l’informe, el Síndic,  fa una anàlisi de les polítiques públiques i de les actuacions de les diferents administracions i serveis públics.

Durant el 2021 la FESOCA ha tramitat i presentat diferents queixes al Departament d’Educació donant suport a alumnat amb sordesa per manca d’accessibilitat a la informació i la comunicació en els seus estudis (servei d’interpretació, materials i altres recursos educatius).

Així mateix l’entitat ha tramitat i presentat diferents queixes fent recolzament a professionals amb sordesa a qui o bé se’ls ha negat un servei d’interpretació a reunions, claustres, etc. o bé no se’ls han fet els ajustos raonables que estableix la normativa d’aplicació.

Correspon a l’Administració garantir que l’LSC sigui realment una llengua vehicular en l’àmbit educatiu per a l’alumnat amb sordesa i una llengua d’ús i comunicació per part dels professionals amb sordesa que treballen al servei del Departament.

La FESOCA, a més d’altres entitats, ha estat treballant àrduament en pro del dret a la inclusió educativa dels estudiants amb sordesa i de la inclusió laboral del personal que treballa al servei del Departament i així continuarà fent-ho.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved