CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
20 de juliol 2023

APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLEI 27/2007

La FESOCA celebra l'aprovació del Reial decret 674/2023, de 18 de juliol, de desplegament de la Llei 27/2007 de les llengües de signes (LSEYMACO). Després de 16 anys de l'aprovació de la llei ja era hora que desenvolupés aquesta norma i que per fi es regulin les condicions d'ús de la LSE.

La FESOCA, en representació del col·lectiu de les associacions de persones sordes de Catalunya, ha participat en tot el procés de tramitació del Reial decret 674/2023 i ho ha fet sempre tenint en compte les qüestions relacionades amb la competència de Generalitat de Catalunya, ja que aquesta és l?encarregada de vetllar per la LSC. Les accions realitzades han estat:

-Reunions amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

-Reunions amb la CNSE

-Presentació d'al·legacions, observacions i esmenes al Reial decret

-Contactes amb grups parlamentaris estatals, etc.

El treball per desenvolupar el document ha estat dur i complex i el Reglament ha passat per diferents fases, totes excloent la LSC d'aquest text normatiu. A les diferents versions del Reglament només una vegada s'ha fet esment a la LSC dient que correspon a la Generalitat la seva regulació. Aquesta menció, en totes les versions, s'ha fet a la introducció, que no té valor jurídic com ho té l'articulat.

Les al·legacions presentades i defensades fermament per part de FESOCA se centraven en:

1) que la menció a la LSC s'ha de fer, a la introducció del Reglament i també a l'articulat.

2) que s'inclogui el reconeixement exprés a la identitat lingüística vinculada a la Llengua de Signes Catalana (LSC), de la mateixa manera que ja està continguda en el futur Reglament per a la Llengua de Signes Espanyola (LSE), atès que la identitat no entén de competències sinó de la vida en comunitat per tant no es pot excloure del reconeixement identitari una part de les persones sordes i sordcegues, per comunicar-se a LSC.

 

Després d'aquest llarg camí, ho hem aconseguit i n'estem molt satisfets i contents. A Catalunya tenim el límit de les competències i ens hem trobat amb moltes barreres i la manca de suports, tant institucionals com no institucionals, però podem dir que les argumentacions jurídiques expressades des de l'entitat al llarg de tot aquest procés han resultat reeixides. Agraïm el suport dels grups parlamentaris catalans al Congrés dels Diputats, el Senat i el Parlament de Catalunya que van creure en els nostres ferms plantejaments.

Així ha quedat la regulació al Reglament:

Article 1. Objecte

2. Sense perjudici de les competències atribuïdes per l'ordenament jurídic a la Generalitat de Catalunya pel que fa a la regulació de la llengua de signes catalana, es reconeix la identitat lingüística vinculada a aquesta llengua, com a expressió del sentiment de pertinença de les persones que la utilitzen a la seva comunitat lingüística particular.

Article 4. Definicions

3) Identitat lingüística vinculada a les llengües de signes espanyoles: són els valors, actituds, percepcions, pensaments i accions associats a la comunitat lingüística usuària de la llengua de signes espanyola i de la llengua de signes catalana i al sentiment de pertinença a aquesta comunitat , com a expressió d'una manera particular de descriure la realitat i relacionar-se amb l'entorn.

Pel que fa a la regulació de la LSC a Catalunya, la FESOCA, en representació de les associacions de persones sordes del territori ha treballat i està treballant molt intensament tant amb la Conselleria de Cultura com amb el Parlament de Catalunya, així com amb diferents grups parlamentaris catalans i estatals perquè aquí també es desenvolupi la Llei de la LSC i la Llei dAccessibilitat.

Per això, hem dut a terme diverses reunions, col·laborat en propostes de resolució, en preguntes parlamentàries, en mocions, etc. i esperem que ben aviat les institucions catalanes assumeixin la seva responsabilitat i compromís en relació amb la LSC.

Felicitem tota la Comunitat Sorda i Sordcega de l'Estat per l'aprovació del Reglament de desenvolupament de les llengües de signes i celebrem amb èxit la inclusió de la LSC a l'articulat del mateix i el reconeixement de la identitat lingüística de la LSC que tant hem lluitat des de FESOCA.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved