CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
22 d'octubre 2018

TROBADA AMB EL CREDAC

Divendres passat, 19 d'octubre, el vocal d'Educació de la FESOCA, Marc Tàpia, es va reunir amb l'equip directiu del CREDA Pere Barnils per comentar la situació actual de l'educació bilingüe de l'alumnat sord de Catalunya sobretot de la ciutat de Barcelona:

- Manca d'hores d'intèrpret de LSC.

- Dues de les tres propostes de resolució aprovades per la comissió d'educació del Parlament de Catalunya. (Procediment d'acollida als nens sords i d'atenció a les família i importància de la incorporació de LSC a l'edat primerenca (de 0 a 3 anys)).

- Altres casos particulars.

El vocal d'Educació de la FESOCA proposa derivar al CREDA Pere Barnils, els alumnes sords, quan aquests tinguin problemes educatius o d'accessibilitat i no sàpiguen a on anar o on reclamar. El CREDA va acceptar encantat la proposta amb l'objectiu d'intentar satisfer les necessitats de l'alumnat sord.

Al llarg d'aquest curs 2018/2019, Marc Tàpia es posarà en contacte amb els altres CREDA de Catalunya per sol·licitar una reunió amb la finalitat de defensar l'educació bilingüe, l'ús de LSC i de sensibilitzar sobre la situació dels laumnes sords i els seus familiars, davant les necessitats educatives existents i basades en llengua de signes, llengua escrita i llengua oral.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved