CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
21 de juliol 2022

REUNIÓ ÀREA METROPOLITANA DEL TRANSPORT I ENTITATS DE LA DISCAPACITAT

Avui, dijous 21 de juliol de 2022, ha tingut lloc la reunió convocada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per explicar el Pla Estratègic d'Accessibilitat del Bus Metropolità a les entitats del COCARMI, atès que representa la diversitat, pluralitat i heterogeneïtat dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat, entre els que es troba el de les persones sordes que utilitzen la LSC.

A la primera part de la sessió els professionals de l’AMB han explicat les principals accions que volen dur a terme en els propers anys. El període temporal per desenvolupar el Pla Estratègic d’Accessibilitat està comprès entre els anys 2023 i el 2027 i l’AMB vol elaborar un full de ruta a seguir pels pròxims anys que contempli les característiques, necessitats i demandes dels diferents col·lectius.

Hi ha mesures d’accessibilitat que estan més avançades que d’altres i pel que fa a l’accessibilitat a la informació i a la comunicació cal posar èmfasi.

A la segona part de la sessió les diferents entitats han donat la seva opinió per fer una primera valoració del document del Pla Estratègic d’Accessibilitat i com millorar-lo. Des de FESOCA l’Albert R. Casellas com a president en funcions i l’Esther Gálvez, tècnica-assessora d’Accessibilitat han remarcat la importància de que l’accessibilitat universal sigui real i efectiva i inclogui mesures que generin un benefici transversal però també  mesures especifiques per al col.lectiu de persones sordes signants.

Com a mesures que cal incloure en aquest Pla Estratègic estan:

-Continuar introduint informació de fàcil lectura i comprensió a webs, apps, pantalles, etc.

-Fer accessibles en LSC avisos amb incidències o altres informacions

-Introduir codis QR’s amb vídeos que continguin informació estàtica en LSC

-Implementar el servei de videointerpretació SVISUAL a l’OAC de la que disposa l’AMB

-Oferir formació transversal i específica als professionals que treballen a l’AMB (accessibilitat, discapacitat, pautes bàsiques de comunicació, característiques del col.lectiu de persones sordes, aprenentatge de la LSC, etc).

-Fer campanyes de sensibilització i trencar amb els estigmes que hi ha entorn a la discapacitat, etc.

Des de l’AMB s’han mostrat obert per tal que les entitats presentem esmenes per millorar i enriquir el document del Pla Estratègic i es treballarà amb un calendari.

Per part de la FESOCA continuarem treballant per tal que l’accessibilitat informativa i comunicativa sigui una realitat I no només a l’àmbit del transport i sinó a d’altres àmbits de caràcter bàsic.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved