CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
21 de juny 2022

REUNIÓ AMB L’ORGANISME D’IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ

Ahir, dilluns 20 de juny de 2022, va tenir lloc la reunió entre l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i entitats representatives del sector de la discapacitat entre les que va assistir la FESOCA.

A la reunió va assistir la directora Manuela Fernández i un grup de tècniques, que vàren presentar el nou òrgan, de recent constitució en el marc de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Es tracta d’un òrgan de suport i assessorament jurídic a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació per a la tramitació de queixes, i garantir el dret a la reparació de les víctimes de discriminació. Entre les causes de discriminació es troba la discapacitat, la llengua i la identitat cultural i malauradament les persones sordes es troben en el seu dia a dia en situació de discriminació per aquests motius.

A la reunió van assistir el president en funcions, l’Albert R. Casellas, i la tècnica-assessora d’Accessibilitat de l’entitat, l’Esther Gálvez que van insistir en la necessitat de fer els processos de queixa accessibles a la comunicació per evitar una discriminació per part de la pròpia administració, comptar amb les entitats expertes sobre la matèria, a més de dotar-les de recursos.
També van incidir en la importància de la formació del personal sobre les característiques i necessitats de les persones sordes per fer de l’administració una institució sensible als diferents col·lectius.

Representants de l'òrgan van presentar diferents línies d'actuació per crear sinèrgies entre l'administració i les entitats expertes sobre els col·lectius.

Val a dir que la FESOCA ha participat en el procés d’al·legacions tant de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació com del reglament de desenvolupament que s’ha d’aprovar, que les observacions han estat de màxim, que treballa insistentment en millorar la legislació existent o que s’ha d’aprovar però que no sempre accepten el contingut de les propostes presentades per les entitats. Nosaltres continuarem lluitant per una legislació de màxims per al conjunt de les persones sordes.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved