CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
19 de novembre 2013

RESOLUCIÓ A FAVOR DELS ESTUDIANTS SORDS

Després de les gestions dutes a terme per la comissió d'educació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya i el grup parlamentari socialista des del passat mes de juliol, finalment el passat dijous 14 de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una resolució que garanteix la accessibilitat dels estudiants sords d'acord amb la Llei de Llengua de Signes Catalana després de les esmenes presentades per altres grups i el text sencer el puden llegir baix. No obstant, la FESOCA segueix treballant per garantir la plena accessibilitat a les aules i va lliurar fa gairebé un mes a la directora general Alba Espot una llista d'estudiants sords que demanaven de manera expressa la disposició d'un intèrpret de LSC en tota la jornada escolar. D'altra banda el Síndic de Greuges ha iniciat les gestions necessàries després de la tramitació de la queixa presentada per FESOCA juntament amb APANSCE i alguns dels estudiants de manera individual.

-RESOLUCIÓ-

1.- Garantir la llibertat d´elecció als pares i mares i de les persones sordes establerta a l´article 5.1 de la Llei 17/2010 del 3 de juny, de la llengua de signes catalana en tots els nivells d’escolarització.

2.- Destinar els recursos necessaris per tal de garantir el compliment de la llei 17/2010 pel que fa a l’accés a la modalitat educativa bilingüe, en què la llengua de signes catalana és la llengua vehicular, i vetllar per una igualtat territorial atenent les realitats i les particularitats de cada zona i les demandes dels pares.

3.- Garantir, a través del CREDA, en relació als estudiants sords de les etapes de la secundària post obligatòria, l’accés al currículum, com també ho han de tenir els alumnes de les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària amb el suport dels recursos humans propis dels centres educatius i serveis educatius específics.

4.- Garantir que els estudiants sords de les etapes de la secundària postobligatòria, si ho sol.liciten, disposin de serveis d’interpretació a la llengua de signes catalana, que han de ser gratuïts i universals, amb la garantia plena a l’àmbit de l’Administració educativa; eliminant eficaçment les barreres d’accés a la informació i a la formació.

5.- Impulsar mesures per tal de fomentar la formació de més persones com a professionals de la interpretació de la llengua de signes catalana, per tal de garantir que es puguin atendre les demandes de servei d´interpretació de qualsevol persona o professional sord que participi en activitats de formació per tal de que tingui accessibilitat a la formació i a la informació.

6.- Pel que fa als estudis universitaris , continuar la convocatòria anual UNDISCAT del Consell Interuniversitari de Catalunya que executa l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i per tal de concedir ajudes a les universitats per l’ atenció personalitzada als alumnes sords que emprin la modalitat educativa bilingüe.


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved