CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
30 de maig 2023

IX SEMINARI DE LA LSC

El passat divendres 26 de maig de 2023  la tarda es va dur a terme la IX edició del Seminari de la LSC a l’Institut d’Estudis catalans (IEC) de Barcelona, amb tot un seguit de ponències de diferents àmbits (lingüística, educació, accessibilitat, salut, identitat, etc.).

Per iniciar la tarda i en l’obertura de l’acte, ens varen acompanyar el president de FESOCA; Albert R. Casellas, el Secretari d’Afers Socials i Famílies, del Departament de Drets Socials, el Sr. Lluís Torrens; el president de la Secció Filològica de l’IEC, el Sr. Nicolau Dols i el vocal de política lingüística de la LSC de FESOCA, Marc Tapia.

Seguidament ja es va donar pas a les ponències:

- Primera ponència a càrrec de Marta Bosch-Baliarda, malgrat també varen participar en la feina desenvolupada, Mª Josep Jarque, lingüistes i Lidia Fos, Cynthia Giménez i Anna Robert, intèrprets de LS. La Marta ens va exposar quins son els "Processos de lexicalització en llengua de signes catalana de denominacions de l’àmbit del moviment associatiu sord signant” a través de diferents signes de les associacions de persones sordes de Catalunya. Un treball molt interessant i que ens va deixar amb ganes de més.

 - Segona ponència a càrrec de Menchu González, directora del CEE Josep Pla que ens va presentar "Les llengües de signes son saludables" i que s’ha desenvolupat amb la participació de Marga Cirera, mestra de l’escola i que ens va demostrar totes les avantatges d’aprendre llengües de signes, entre les que destaquem que facilita el desenvolupament cognitiu dels infants, la cohesió i inclusió social, etc.

 - La tercera ponència a càrrec de Lluis Rius, tècnic de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que va demostrar com és d’important fer accessibles la cultura a través de "La llengua de signes a la Xarxa de Museus Locals".

- La quarta ponència a càrrec de Dolors Rodríguez (UB) amb la col·laboració de Neuma Chaveiro (UFG), Elena González (UB), Maria Alves Barbosa (UFG), S. Reis (IFG), A. Falcó (UB), Sergio Ramos (UB), Margaria Pla (UB), Eva Guix (UB), Eva Gómez (Hosp. Clínic), M. Elina González (Hosp. Vall d'Hebron), Abril Palau (Hosp. Clínic), investigadors/res i docents va exposar un estudi a nivell internacional que es va realitzar entre la "Comunidad Sorda y COVID-19. Relatos desde Goiás (Brasil) y Cataluña (Estado español)".

- La cinquena ponència a càrrec de Xavier Moral, en qualitat d'expert en LSC, ens va detallar com està el "Projecte de definició dels nivells de LSC d'acord amb el MERC de la Secretaria de Política Lingüística" i la feina que queda per fer en relació a la normalització de la LSC.

- La sisena ponència a càrrec de Berta Viñas, vocal de polítiques sectorials de FESOCA i com persona sorda, ens va exposar què és l’"Audisme” i com afecta a la Comunitat Sorda.

- La setena i última ponència, a càrrec de Mª Josep Jarque (UB) en col·laboració amb Pepita Cedillo i Mari Serrano (CREDA Pere Barnils) i Cristina Lacerda (Universidade de São Carlos, Brasil ens varen exposar la feina desenvolupada a nivell internacional en relació a la "Recerca sobre l'adquisició de la LSC".

Les ponències varen estar moderades per Esther Viñas, secretària general de FESOCA i Marina Martínez, vocal de FESOCA i amb totes elles, es va mostrar una vegada més, que la llengua de signes és una llengua viva, capaç de tractar qualsevol tema i que alhora apodera a les persones sordes i a la Comunitat Sorda essent un tret identitari de la Comunitat Sorda catalana, per això, tots plegats, hem de seguir treballant dia a dia per preservar-la per i per a tothom.

Després de l'exposició de les conclusions del Seminari per part de Marc Tapia, vocal de política lingüística de la LSC de FESOCA, es va comptar amb la cloenda del president de FESOCA i del Secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura, el Sr. Francesc Xavier Vila.

IX SEMINARI DE LA LSC – Part 1:https://youtu.be/O7azEurLsEI

IX SEMINARI DE LA LSC – Part 2: https://youtu.be/twpfxzES_Pc


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Email: fesoca@fesoca.org

Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved