CATALÀ | CASTELLANO
NOTÍCIES
15 de març 2017

CONVENI AMB CULTURA I DICCIONARI DE LA LSC

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha presentat avui, durant la sessió del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, un vocabulari bàsic interactiu de la Llengua de Signes Catalana, que ha elaborat i publicat el Departament de Cultura i que es pot consultar en línia. L’eina aplegarà 1.500 termes bàsics de 26 camps temàtics, dels quals són en línia ja els 230 corresponents als sis camps següents: lletres i números, colors i formes, salutacions, cultura, temps cronològic i tecnologies.

L’eina, que combina la cerca lèxica amb vídeos a Youtube i permet l’accés des de dispositius mòbils, s’ha creat amb l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i hi han col·laborat els experts Rosa M. Boldú, Juan Frigola, Santi Frigola, Juan Valenzuela, Cèsar del Valle i Frank Vidiella. Els models del vocabulari són Mariona Boronat i Arnau Escudero.

El vocabulari ha estat presentat a la sessió del Consell de la Llengua de Signes Catalana que ha tingut lloc aquest matí a la seu del Departament de Cultura, i que ha presidit el conseller Santi Vila, acompanyat de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. A la reunió, també s’ha donat compte d’altres actuacions de foment de la LSC dutes a terme des del Departament de Cultura, com l’elaboració de làmines divulgatives o el projecte d’homologació i acreditació dels coneixements de LSC, d’acord amb el Marc Europeu Comú de referència, per al qual impulsa un equip interdisciplinari integrat per tècnics de la direcció general de Política Lingüística, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i FESOCA.

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana està integrat per 14 membres, set dels quals en representació dels departaments de Cultura, Ensenyament, Treball, Afers Socials i Famílies, Presidència i Governació; un en representació de l’Institut d’Estudis Catalans, tres en representació de les entitats FESOCA, ACILS i APANSCE, i tres persones de prestigi reconegut en la recerca o en la defensa dels drets lingüístics de la llengua de signes catalana.

Coincidint amb la reunió, el conseller Santi Vila ha signat un conveni de col·laboració amb el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, Antonio Martínez, que té per objectiu el foment de la llengua de signes catalana. El conveni, amb una durada prevista de 4 anys, ofereix un marc de col·laboració permanent que garanteix, d’una banda, l’assessorament lingüístic i, de l’altra, l’acció conjunta en la difusió de recursos lingüístics i projectes que impulsa el Departament de Cultura per a les persones sordes signants de LSC i les entitats del sector. Entre les línies d’actuació, destaquen les accions de formació adreçades al personal de les administracions públiques catalanes i a adults dels entorns familiars i socials de persones sordes signants.

Amb la signatura del conveni, es formalitza la cooperació ja existent entre el Departament de Cultura i FESOCA, com ara l’edició de les làmines divulgatives de signes de l’àmbit de la salut i de les presentacions i salutacions, que han tingut una bona acollida. Aquesta actuació, que també queda integrada en el conveni, continuarà amb una tercera làmina amb termes de seguretat. Font i fotos: Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

VOCABULARI DE LA LSC - NOTÍCIA A WEBVISUAL


Comparteix: Enrere | Següent


FESOCA
Federació de Persones Sordes de Catalunya
C/ Pere Vergés 1, 7a Planta (Hotel d'Entitats la Pau)
08020 - Barcelona
Telf: 93 2781842 - Fax: 93 3055104
Segueix-nos al:


Copyright 2012. All Rights Reserved